Amaç

Bu araştırmanın amacı; bilgi toplumu ölçütlerinin belirlenmesi ve ilgili istatistiklerin üretilmesidir. Bilgi toplumunda son yıllarda meydana gelen sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri anlamak, bu konuda uygulanan politikaları takip etmek gibi nedenlerle büyük önem kazanan hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım istatistikleri, TÜİK tarafından Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin AB üye ülkeleri istatistik ofisleri ve OECD ile yakın işbirliği içerisinde geliştirdiği model soru kağıdı yardımıyla AB regülasyonlarına uygun olarak 2004 yılından itibaren (2006 yılı hariç) düzenli olarak yıllık periyotlarda gerçekleştirilmektedir.

Araştırma sonuçları, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında veri ihtiyacını karşıladığı gibi, Türkiye’de AB çerçevesinde başlatılan ve yürütülmekte olan eAvrupa ve eAvrupa+ girişimini destekleyici e-Türkiye girişiminin gelişiminin zaman içerisinde izlenmesi ve değerlendirilmesi ve son olarak Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümüne yönelik orta ve uzun vadeli hedef, politika ve stratejilerini belirlemek amacıyla hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının izlenmesi amacıyla geliştirilen göstergelerin hesaplanmasında da kullanılmaya başlanmıştır.

Yukarı