Veri Seti

Veri seti, tüm istatistiksel paket programlarda kullanılabilen bir dosya türü olan CSV formatında oluşturulmuştur. Bu formatta her bir sütunun belirlenmesinde “Ayıraç” (Delimiter) olarak virgül (,) kullanılmıştır. Veri seti, paket programlara aktarılırken “Dosya” (File) menüsü altından “Aç” (Open) veya “Verileri İçe Aktar” (Import) alt menüleri kullanılabilir.

Hane Veri Seti [3.054 KB]
Fert Veri Seti [5.212 KB]
Tüketim Harcaması (HBS Kod 5’li) [9.805 KB]
HBS_KOD Madde Tanımları (5’li ) [17 KB]

Yukarı