Veri Seti Yapısı

2015 Hanehalkı Bütçe Anketi’ne ait hanehalkı düzeyindeki yalın verilerin yer aldığı bu CD’de 3 adet veri seti yer almaktadır:

Hane Değişkenleri [1.462 KB]

Konut bilgileri
Sahip olunan eşyalar
Sahip olunan ulaştırma araçları
Sahip olunan gayrimenkuller

Fert Değişkenleri [918 KB]

Hanehalkı bileşimi
Çalışma durumu
İstihdam bilgileri
Gelir türleri
Gelir durumu

Tüketim Harcaması Değişkenleri [520 KB]
Harcama alt grup kodu
Değer (TL)

2015 Öncesi Değişken Yapısı Anahtarı

Hane [398 KB]
Tüketim [338 KB]
Fert [370 KB]

Yukarı