Soru Kağıdı

Ankette kullanılan soru kağıdı esas itibariyle aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 • Hanehalkı tanıtım ve soru kağıdı işletim bilgileri (Bölüm 1)
 • Anket ayı başındaki hanehalkı bileşimi (Bölüm 2)
 • Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu (Bölüm 3)
 • Hanehalkının tüketim alışkanlıkları ve genel harcama yapısı (Bölüm 4)
 • Dayanıklı tüketim mal ve hizmetleri, stok durumu (Bölüm 5)
 • Hanehalkı tüketim harcamaları (Bölüm 6)
 • Satın alışlar (Tablo 6.1)
 • Hanehalkının kendi üretiminden tükettiği ürünler (Tablo 6.2),
 • Müteşebbis olan fertlerin işyerinden haneye getirdiği ürünler (Tablo 6.2),
 • Ücretli çalışan fertlere işvereni tarafından verilen mal ve hizmetler (Tablo 6.2)
 • Hanehalkının özel kişi veya kuruluşlara vermek üzere hediye veya yardım amacıyla satın aldığı mal ve hizmetler (Tablo 6.2),
 • Hanehalkına hediye veya yardım şeklinde gelen mal ve hizmetler (Tablo 6.2),
 • Hanehalkına gayrimenkul/mülk ayni geliri şeklinde gelen mal ve hizmetler (Tablo 6.2),
 • Hanehalkının bazı tüketim dışı harcamaları (Bölüm 7),
 • Hanehalkı bileşimi, istihdam ve gelir durumu (Bölüm 8),
 • Tarımsal işletme ile ilgili bilgiler (Bölüm 9),
 • Gelir ve harcama dengeleri (Bölüm 10),
 • Cevaplamama soru formu (Bölüm 11)

Anketten temel olarak 3 ana grup değişken elde edilmiştir:

Hanehalkı sosyo-ekonomik durum değişkenleri: Oturulan konutun tipi, mülkiyet durumu, ısıtma sistemi, konut kolaylıkları, sahip olunan eşyalar ve ulaştırma araçları vb.,

Tüketim harcaması değişkenleri: Alt harcama grubu ve yapılan tüketim harcaması değeri,

Fertlere ilişkin değişkenler: Yaş grubu, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum), istihdam durumu (meslek, iktisadi faaliyet, işteki durum) değişkenleri son 12 ay faaliyet ve faaliyet dışı kullanılabilir gelirler.

Yukarı