Veri Seti

Veri seti, farklı istatistiksel paket programlarda kullanılabilmesi için üç farklı formatta oluşturulmuştur:

birlesikdatahba_2014_15_16.csv

birlesikdatahba_2014_15_16.sas

birlesikdatahba_2014_15_16.sav

CSV formatta her bir sütunun belirlenmesinde “Ayıraç” (Delimiter) olarak virgül (,) kullanılmıştır. Veri seti, paket programlara aktarılırken “Dosya” (File) menüsü altından “Aç” (Open) veya “Verileri İçe Aktar” (Import) alt menüleri kullanılabilir.

Yukarı