Veri Seti Yapısı

Hanehalkı Bütçe Anketleri Birleşik Veri Setlerinde Yer Alan Değişkenler:

Değişken adı

BULTEN


HBS_KOD5


HBS_KOD4

Açıklama

Hanehalkı sıra numarası

COICOP/HBS sınıflaması 5’li grup kodu (EK-1)

COICOP/HBS sınıflaması 4’lü grup kodu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1 kodu

NUTS1_KDKIRKNTKD

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1 kodu

TR1
İstanbul

TR2 Batı Marmara

TR3 Ege

TR4 Doğu Marmara

TR5 Batı Anadolu

TR6 Akdeniz

TR7 Orta Anadolu

TR8 Batı Karadeniz

TR9
Doğu Karadeniz

TRA
Kuzeydoğu Anadolu

TRB
Ortadoğu Anadolu

TRC
Güneydoğu Anadolu


Kır/Kent kodu (1. Kır, 2.Kent)

(2014 yılından itibaren örneklem tasarımında yeni idari bölünüş temel alınmıştır; bu nedenle kır ve kent düzeyinde tahmin üretilmemiştir.)

NUTS2_KD

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2 kodu

TR10 (İstanbul)

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

TR31 (İzmir)

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

TR51 (Ankara)

TR52 (Konya, Karaman)

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)

TR62 (Adana, Mersin)

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

DEGER

Hanehalkının toplam aylık tüketim harcaması değeri (TL)

(Hanehalkı Bütçe Araştırması (HBA) verilerinden bölge bazında tahmin üretmek üzere üç yıllık HBA’nın uygulandığı örnek hanelerin tamamı birleştirilerek, önceki iki yıla ait hanehalkı harcama değerleri son yılın ilgili ayındaki fiyatlarına TÜFE ile çekilmiştir.)

FAKTOR

Kitle tahmini için kullanılan ağırlık katsayıları

Yukarı