Sonuçların Duyurulması

Hanehalkı Bütçe Anketi'nin yıllık sonuçları haber bülteni ve istatistiksel tablolar ile kamuoyuna duyurulmaktadır. İnternet aracılığıyla (www.tuik.gov.tr) dinamik veritabanı ve CD ortamındaki mikro veriler de araştırmacıların kullanımına sunulmaktadır.

Hanehalkı Bütçe Anketi'nin 3 yıllık harcama verilerinin birleştirilmesiyle elde edilen sonuçlar ise haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmakta, seçilmiş değişkenlerden oluşan veri seti Veri Araştırma Merkezi'nde (VAM) araştırmacıların kullanımına sunulmaktadır.

Yukarı