Giriş

Hanehalkı Bütçe Anketleri, hanelerin sosyo-ekonomik yapıları, yaşam düzeyleri ve tüketim kalıpları hakkında bilgi veren, uygulanan sosyo-ekonomik politikaların geçerliliğinin test edilmesi amacıyla kullanılan en önemli kaynaklardan biridir.

Bireylerin ve bunların oluşturduğu hanehalklarının tüketim yapılarını, gelir düzeylerini; sosyo-ekonomik gruplara, kır, kent ve bölgelere göre ortaya çıkaran bu çalışmayla tüketim alışkanlıkları, tüketim harcaması türleri ile mal ve hizmet harcamalarının çeşitliliği, hanehalkının sosyo-ekonomik özellikleri, hanehalkı fertlerinin çalışma durumları, hanehalkının toplam geliri, gelirin elde edildiği kaynaklar vb. konular hakkında bilgiler derlenmektedir. 2002 yılından itibaren her yıl düzenli anket uygulaması yapılmaktadır.

Hanehalkı bütçe anketinin örnekleme yapısı gereğince; yıllık anket sonuçlarından 2004-2013 döneminde Türkiye geneli ile kırsal ve kentsel yerler ayrımında, 2014 yılından itibaren sadece Türkiye genelinde; her yılın anket sonuçlarının son iki yılın anket bilgileriyle birleştirilmesi ile de bölgesel düzeyde sadece oransal tahminler üretilmesi mümkün olmaktadır.

Buna göre; 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Hanehalkı Bütçe Anketlerinin veri setleri bir araya getirilerek, sonuçları üç yılı kapsayan ancak 2014 ve 2015 yıllarına ait tüketim harcamaları değer olarak 2016 yılına inflate edildikten sonra elde edilen 2014-2015-2016 Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçları İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey ve 2. Düzey bazında haber bülteni ile kamuoyuna sunulmuştur. 2014-2015-2016 birleşik veri seti toplam 33 709 örnek hanehalkının tüketim harcaması bilgilerini içermektedir.

Yukarı