Veri Seti

Veri seti, tüm istatistiksel paket programlarda kullanılabilen bir dosya türü olan CSV formatında oluşturulmuştur. Bu formatta her bir sütunun belirlenmesinde “Ayıraç” (Delimiter) olarak virgül (,) kullanılmıştır. Veri seti, paket programlara aktarılırken “Dosya” (File) menüsü altından “Aç” (Open) veya “Verileri İçe Aktar” (Import) alt menüleri kullanılabilir.

  • Hane Veri Seti [3.235 KB]
  • Fert Veri Seti [5.463 KB]
  • Tüketim Harcaması (HBS Kod 5’li) [10.320 KB]
  • HBS_KOD Madde Tanımları (5’li ) [17 KB]
Yukarı