Veri Seti


Veri seti, tüm istatistiksel paket programlarda kullanılabilen bir dosya türü olan CSV formatında oluşturulmuştur. Bu formatta her bir sütunun belirlenmesinde “Ayıraç” (Delimiter) olarak virgül (,) kullanılmıştır. Veri seti, paket programlara aktarılırken “Dosya” (File) menüsü altından “Aç” (Open) veya “Verileri İçe Aktar” (Import) alt menüleri kullanılabilir.Hane Veri Seti [2.303 KB]

Fert Veri Seti [4.735 KB]

Tüketim Harcaması (HBS Kod 5’li) [9.680 KB]

HBS_KOD Madde Tanımları (5’li ) [7 KB]Yukarı