Veri Derleme

Her ay, örnek hanehalklarına anket ayı başlangıcından en az 10 gün önce bilgilendirme mektubu ve broşür posta ile gönderilmektedir. Böylece anketin amacı, kapsamı ve uygulama yöntemi vb. konularda anketten önce bilgi verilmektedir.

Hanehalkı bütçe anketinde, hanehalkı bileşimi, konut özellikleri vb. bilgiler ilk görüşmede, fertlerin istihdam ve gelir durumu ile ilgili bilgiler ise son görüşmede dizüstü bilgisayarlar kullanılarak derlenmektedir.

Anket ayı boyunca yapılan harcamalar ise hanehalkları tarafından günlüklere kaydedilmektedir.

Yukarı