Kapsam

Coğrafi kapsam: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm yerleşim yerleri kapsama dahil edilmiştir. Bu yerleşim yerleri, kent-kır tanımı dikkate alınarak iki tabakaya ayrılmıştır:
Kentsel Yerler: Nüfusu 20 001 ve daha fazla olan yerleşim yerleri
Kırsal Yerler: Nüfusu 20 000 ve daha az olan yerleşim yerleri

Kapsanan kitle: Anketin kapsamı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan hanelerde yaşayan fertlerdir. Çalışmada kurumsal nüfus kapsamında bulunanlar ile göçer nüfus kapsam dışı tutulmuştur.

Kurumsal nüfus: Günlük yaşam gereksinimleri, yasal bir düzenlemeye dayalı olarak kurulan özel ya da tüzel kurum/kuruluşlarda kısmen ya da tamamen karşılanan, bireysel karar ve davranışlarında yetkili otoritenin kurallarına kısmen ya da tamamen bağımlı olarak hareket eden, ancak bireysel harcamalarına karar verebilen kişilerin yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda yaşayan nüfusa kurumsal nüfus denir. Bu tanıma göre; üniversite yurtları, misafirhane, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishanede, kışla ve ordu evlerinde yaşayanlar kurumsal nüfusa dahildir.

Uygulama dönemi ve hanehalkı sayısı: Anket, 1 Ocak–31 Aralık 2013 tarihleri arasında bir yıl süre ile kentsel ve kırsal kesimden her ay değişen aylık toplam 1 104 örnek hanehalkına uygulanmıştır.

Tüketim harcamaları ve gelirin kapsamı: Tüketim harcaması kapsamında hanehalklarının anket ayı içinde yaptığı satın alışlar, kendi üretiminden tüketimi, kendi üretiminden stokladığı ürünlerden anket ayındaki tüketimi, çalışan fertlerin işyerinden elde ettikleri mal ve hizmetler (ayni gelirden tüketim) ile hanehalkının hediye/yardım etmek amacıyla satın aldıkları; gelir kapsamında ise son 12 ayda elde edilen kullanılabilir gelir bilgileri kapsanmıştır.

Yukarı