Giriş

Hanehalkı Bütçe Anketleri, hanelerin sosyo-ekonomik yapıları, yaşam düzeyleri ve tüketim kalıpları hakkında bilgi veren, uygulanan sosyo-ekonomik politikaların geçerliliğinin test edilmesi amacıyla kullanılan en önemli kaynaklardan biridir.

Bireylerin ve bunların oluşturduğu hanehalklarının tüketim yapılarını, gelir düzeylerini; sosyo-ekonomik gruplara, kır, kent ve bölgelere göre ortaya çıkaran bu çalışmayla tüketim alışkanlıkları, tüketim harcaması türleri ile mal ve hizmet harcamalarının çeşitliliği, hanehalkının sosyo-ekonomik özellikleri, hanehalkı fertlerinin çalışma durumları, hanehalkının toplam geliri, gelirin elde edildiği kaynaklar vb. konular hakkında bilgiler derlenmektedir.

Ülkemizin sürekli gelişen ve değişen bir yapı içinde bulunması, en son 1994 yılında uygulaması yapılan Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi’nin belirli periyodlarda yinelenmesini gerektirmiş ve bu amaçla Kurumumuz ankete daha dinamik bir yapı kazandırmak için 2002 yılından itibaren her yıl düzenli anket uygulamasını başlatmıştır. Asıl amacı tüketim harcama bilgilerinin elde edilmesi olan Hanehalkı Bütçe Anketi’nden, 2002-2005 döneminde gelir dağılımı bilgileri de üretilmiştir.

2013 Hanehalkı Bütçe Anketi, 1 Ocak–31 Aralık 2013 tarihleri arasında bir yıl süre ile her ay değişen 1 104, yıllık toplam 13 248 örnek hanehalkına uygulanarak, Türkiye geneli, kentsel ve kırsal yerler ayrımında tüketim harcaması göstergeleri elde edilmiştir.

Yukarı