Amaç

Untitled Document

Hanehalkı Bütçe Anketi ile;

  • Tüketici fiyat endekslerinde kullanılacak maddelerin seçimi ve temel yıl ağırlıklarının elde edilmesi ve güncellenmesi,
  • Hanelerin tüketim yapısı ve tüketim kalıplarında zaman içinde meydana gelen değişikliklerin izlenmesi,
  • Milli gelir hesaplamalarında özel nihai tüketim harcamaları tahminlerine yardımcı olacak verilerin derlenmesi,
  • Asgari ücret tespit çalışmaları için ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesi,
  • Harcamaya dayalı yoksulluk sınırının belirlenmesi, hanehalklarının yaşam seviyeleri, beslenme sorunları vb. diğer sosyo-ekonomik analizler için gerekli verilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Yukarı