Veri Kılavuzu

1 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde her ay değişen 1 104, yıl boyunca toplam 13 248 hanehalkında uygulanan (cevap alınan hanehalkı sayısı 10 060’dır) “2013 Hanehalkı Bütçe Anketi”ne ait mikro veriler kullanılarak, veri setlerinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür.

Veri setinde yer alan değişkenlerin tipi, boyutu, aldığı değerler ve kapsamı hakkındaki ayrıntılı bilgiler değişken kılavuzlarında yer almaktadır. Hane, fert ve harcama bilgilerinin yer aldığı üç ayrı veri setindeki BULTEN değişkeni, ortak değişkendir. Veri setleri arasındaki ilişki bu değişken üzerinden kurulabilir.

Veri setlerindeki bilgilerden 2013 Hanehalkı Bütçe Anketi’nin kitle tahminlerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kullanılması gereken ağırlık katsayıları (ADNKS’ye göre revize edilen yeni nüfus projeksiyonlarına göre hesaplanmıştır) da bir değişken olarak yer almaktadır. Hanehalkı veri setinde yer alan bu değişken kullanılarak oluşturulan çapraz tabloların doğruluğu, CD’nin Özet Tablolar bölümünde bulunan tablolar ile kontrol edilebilir.

2013 Hanehalkı Bütçe Anketi’nin örnekleme yapısı gereğince tahmin düzeyi Türkiye geneli ile kır ve kent yerleşim yeri ayrımıdır. Bu nedenle CD verilerinden bölgesel tahminler üretilmesi mümkün değildir. Ayrıca harcama ile ilgili olarak da aylık ortalama göstergeler üretilmektedir.

Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel anlamda güvenilirliğinden Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu değildir.

Yukarı