Veri Seti Yapısı

2012 Hanehalkı Bütçe Anketi’ne ait hanehalkı düzeyindeki yalın verilerin yer aldığı bu CD’de 3 adet veri seti yer almaktadır:

Hane Değişkenleri [343 KB]

Konut bilgileri
Sahip olunan eşyalar
Sahip olunan ulaştırma araçları
Sahip olunan gayrimenkuller

Fert Değişkenleri [240 KB]

Hanehalkı bileşimi
Çalışma durumu
İstihdam bilgileri
Gelir türleri
Gelir durumu

Tüketim Harcaması Değişkenleri [77 KB]

Harcama alt grup kodu
Değer (TL)

Yukarı