Yayın Dönemi ve Şekli

Panel mikro veri setleri son 4 yıl baz alınarak aynı CD’de iki, üç ve dört yıllık panel veri setleri içerilecek şekilde yayınlanmaktadır. Bu mikro veri CD’si de 2016 yılı baz alınarak; 2015-2016, 2014-2015-2016 ve 2013-2014-2015-2016 olmak üzere 3 ayrı panel veri setini içermektedir.

Yukarı