Hanehalkı Kullanılabilir Geliri

Hanehalkı Yıllık Kullanılabilir Net Gelirin Hesaplanması

(1) Maaş, ücret veya yevmiye net nakdi geliri

(2) Maaş, ücret veya yevmiye ayni geliri

(3) Maaş, ücret veya yevmiye toplam net geliri (1)+(2)

(4) Müteşebbis net nakdi geliri (Tarım / Tarım dışı)

(5) Müteşebbis ayni geliri (Tarım / Tarım dışı)

(6) Müteşebbis toplam net geliri (Tarım / Tarım dışı) (4)+(5)

(7) Gayrimenkul net nakdi geliri

(8) Gayrimenkul ayni geliri

(9) Gayrimenkul toplam net geliri (7)+(8)

(10) Menkul Kıymet geliri

(11) İşsizlik ödenekleri

(12) Emekli maaşı

(13) Yaşlılık maaşı

(14) İsteğe bağlı emeklilik

(15) Dul/yetim maaşı

(16) Ölüm tazminatı

(17) Hastalık yardımı

(18) Sakatlık aylığı

(19) Malüllük aylığı

(20) Gazilik aylığı

(21) Eğitim ile ilgili karşılıksız burs ve bağışlar

(22) Aile ve çocuk yardımları

(23) Konut yardımları

(24) Diğer sosyal yardımlar

(25) Sosyal transferler (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)

(26) 15 yaşından küçük fertlerin gelirleri

(27) Haneler arası transferler (alınan) (Nafaka dahil)

(28) Hanenin kendi tüketimi için ürettiği ürünlerin değeri

(29) İzafi kira geliri (Yıllık)

(30) Haneler arası transferler (verilen) (Nafaka dahil)

(31) Ödenen vergiler (varlık, kira, motorlu taşıt, vb.) ve sosyal güvenlik primleri

(32) Hanehalkı yıllık kullanılabilir net geliri (3+6+9+10+25+26+27+28+29)-(30+31)

Yukarı