Hanehalkı ile İlgili Tanımlar

Hanehalkı
Kurumsal nüfus
Hanehalkı ferdi
Hanehalkı sorumlusu
Yukarı