Gelirle İlgili Tanımlar

Gelir
Faaliyet gelirleri
Faaliyet dışı gelirler
İzafi kira
Nakdi Gelir
Ayni Gelir
Brüt gelir
Net gelir
Hanehalkı kullanılabilir net geliri
Yukarı