Sınıflamalar

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda aşağıdaki sınıflamalar kullanılmaktadır:

İktisadi Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev.2) :
Çalışan fertlerin çalıştıkları işyerinin ana faaliyetinin kodlanmasında kullanılmaktadır. İktisadi faaliyet sınıflamasında 2009 yılına kadar NACE Rev.1 kullanılmış, 2010 yılından itibaren ise NACE Rev.2’ye geçilmiştir.

NACE Rev.2'ye göre iktisadi faaliyet kodları;

1- Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık
2- Madencilik ve Taşocakçılığı
3- İmalat Sanayi
4- Elektrik, Gaz, Buhar, Su ve Kanalizasyon
5- İnşaat
6- Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı
7- Ulaştırma ve Depolama
8- Konaklama ve Yiyecek Faaliyetleri
9- Bilgi ve İletişim
10- Finans ve Sigorta Faaliyetleri
11- Gayrimenkul Faaliyetleri
12- Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
13- İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
14- Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik
15- Eğitim
16- İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
17- Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
18- Diğer Faaliyetleri

Meslek sınıflaması (ISCO 08): Çalışan hanehalkı fertlerinin yaptıkları işle ilgili meslek gruplarının kodlanması için kullanılmaktadır.

1. Yöneticiler
2. Profesyonel meslek mensupları
3. Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
4. Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
5. Hizmet ve satış elemanları
6. Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar
7. Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar
8. Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları
9. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması ( İBBS )

Yukarı