Hanehalkı/Fertlere Kimlik Numaralarının Verilmesi

Kesit ve panel araştırmaların her ikisinde de, her hanehalkı bir bülten numarası alacaktır. Bu numara, hanehalkı ve fert kimlik numaralarının oluşturulmasında baz alınır. Panel araştırmada bu numara, tüm araştırma yılları için aynı olmalıdır.

Hanehalkı kimlik numarasının verilmesi:

  • Bülten numarası: 1-99999 (en fazla 5 basamaklı)
  • Hanehalkı sıra numarası (2 basamaklı)
  • Hanehalkı kimlik numarası (panel ankette)=Bülten numarası+HH sıra numarası
  • Hanehalkı kimlik numarası (kesit ankette) =Bülten numarası

Hanehalkı sıra numarası: Asıl (Temel) hanehalkı için 00 olup, doğrudan ya da dolaylı olarak asıl (temel) haneden ayrılan her hanehalkı için kullanılmış en yüksek ayrılan hanehalkı sayısına bir ekleyerek (tüm araştırma yılları için) verilir.

Fert kimlik numarasının verilmesi:

Fert kimlik numarası=Hanehalkı kimlik numarası (Bülten numarası+HH sıra numarası)+fert sıra numarası (2 basamaklı)

Fert sıra numarası: Kullanılmış en son kişi sıra numarasına, hanedeki her yeni şahıs için 1 eklenecektir (tüm araştırma yılları için).

Hanehalkı kimlik numarası ve Fert kimlik numarası kişi başka bir haneye taşınmış olsa bile asla değişmez.

Örnek:

(ilk yıl)

Bülten Numarası = 123
Hanehalkı sıra numarası (TEMEL) = 00
Hanehalkı kimlik numarası = 12300
Fert kimlik numarası (1. fert) = 1230001
Fert kimlik numarası (2. fert) = 1230002
Fert kimlik numarası (3. fert) = 1230003

(ikinci yıl)

İkinci yıl temel (orjinal) hanede sadece 02 fert sıra numaralı kişi kalmış, haneye de yeni bir fert eklenmiş (04 nolu kişi), 01 ve 03 fert sıra numaralı kişiler hane dışından bir kişi ile birlikte bir başka haneye ayrılmış olsunlar. Bu durumda kayıt işlemi aşağıdaki gibi yapılacaktır:

Temel hanehalkı;

Hanehalkı kimlik numarası (orjinal) = 12300
Fert kimlik numarası (1. fert) = 1230002 (12300’de ilk yıldaki 2. fert)
Fert kimlik numarası (2. fert) = 1230004 (12300’de yeni hanehalkı ferdi)

Ayrılmış hanehalkı:

Hanehalkı kimlik numarası (ayrılan 1) = 12301
Fert kimlik numarası (1. fert) = 1230001 (Hanehalkı 12300’den taşınmış)
Fert kimlik numarası (2. fert) = 1230003 (Hanehalkı 12300’den taşınmış)
Fert kimlik numarası (3. fert) = 1230101 (12301’de yeni hanehalkı ferdi)

Yukarı