Yayın Dönemi ve Şekli

Panel mikro veri setleri son 4 yıl baz alınarak aynı CD’de iki, üç ve dört yıllık panel veri setleri içerilecek şekilde yayınlanmaktadır. Bu mikro veri CD’si de 2015 yılı baz alınarak; 2014-2015, 2013-2014-2015 ve 2012-2013-2014-2015 olmak üzere 3 ayrı panel veri setini içermektedir.

Yukarı