Veri Kalitesi

Anket çalışmasında 15 ve daha yukarı yaştaki fertlerin T.C. kimlik numaraları sorgulanmaktadır. Veri kalitesini artırmaya yönelik olarak, bu bilgi kurumların idari kayıtlarının kullanılmasını sağlamaktadır. Fertlerin T.C. kimlik numaraları ilgili kurumlara gönderilmekte ve fertlerin varsa ücret/müteşebbis geliri, emekli/dul-yetim aylığı, işsizlik ödenekleri, sakatlık/yaşlılık/gazilik vb. aylıkları, aldıkları sosyal yardımlar, gelir vergileri ile ödedikleri sigorta primlerine ilişkin bilgiler talep edilmekte ve anket verileri ile karşılaştırılmaktadır. Anketten gelen eksik/hatalı bilgiler idari kayıtlar yardımıyla edit edilmektedir.

Araştırma sonuçları ayrıca, diğer ilgili araştırma sonuçları (HBA, İşgücü, nüfus sayımları vb.) ve kurum istatistikleri ile karşılaştırılarak sonuçların analizi yapılmaktadır.

Yukarı