Yayın Dönemi ve Şekli

Panel mikro veri setleri son 4 yıl baz alınarak aynı CD’de iki, üç ve dört yıllık panel veri setleri içerilecek şekilde yayınlanmaktadır. Bu mikro veri CD’si de 2014 yılı baz alınarak; 2013-2014, 2012-2013-2014 ve 2011-2012-2013-2014 olmak üzere 3 ayrı panel veri setini içermektedir.

Yukarı