Yayın Dönemi ve Şekli

Panel mikro veri setleri son 4 yıl baz alınarak aynı CD’de iki, üç ve dört yıllık panel veri setleri içerilecek şekilde yayınlanmaktadır. Bu mikro veri CD’si de 2013 yılı baz alınarak; 2012-2013, 2011-2012-2013 ve 2010-2011-2012-2013 olmak üzere 3 ayrı panel veri setini içermektedir.

Yukarı