Yayın Dönemi ve Şekli

Panel mikro veri setleri son 4 yıl baz alınarak aynı CD’de iki, üç ve dört yıllık panel veri setleri içerilecek şekilde yayınlanmaktadır.
Bu mikro veri CD’si de 2012 yılı baz alınarak; 2011-2012, 2010-2011-2012 ve 2009-2010-2011-2012 olmak üzere 3 ayrı panel veri setini içermektedir.

Yukarı