Yayın Dönemi ve Şekli

Araştırma sonuçlarından her yıl iki ayrı veri seti elde edilmesi ve yayınlanması amaçlanmaktadır. Bunlardan biri ilgili yıla ilişkin kesit anket sonuçları, diğeri ise uzun dönem (panel) anket sonuçlarıdır. Yıllık araştırma sonuçları "Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları" isimli haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Araştırma sonuçları aşağıdaki şekillerde sunulmaktadır;

* Kesit veriye ilişkin ilk sonuçlar haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmaktadır,
* Araştırmanın kesit ve panel ham veri setleri CD ortamında kullanıcılara sunulmaktadır.

Yukarı