Veri Derleme

Veri Derleme Sıklığı, Yöntemi ve Organizasyonu

Gelir ve yaşam koşulları araştırması her yıl düzenli olarak uygulanmaktadır. Veri derleme çalışması Nisan -Temmuz ayları arasında ve iki aşamada gerçekleştirilmektedir;

  • 1. aşamada, örneğe yeni eklenen hanehalkları ile daha önce anket uygulanmış ve aynı adresinde oturan hanehalkları ile anket yapılmaktadır.
  • 2. aşamada ise, ilk aşamada taşındığı için ulaşılamayan hanehalkları ile hanehalkından ayrılarak yeni hanehalkı oluşturmuş örnek fertler izlenmektedir.

Alan uygulaması TÜİK bölge müdürlükleri tarafından TÜİK tarafından geliştirilmiş olan HARZEMLİ veri giriş programı ile gerçekleştirilmekte olup, çalışmada anketör, kontrolör, organizatör ve teknik yetkili olarak adlandırılan elemanlar görev almaktadır. Alan çalışması süresince alan organizasyon birimleri ile merkez organizasyon birimleri koordineli olarak çalışmakta ve araştırmanın veri derleme ve veri analiz aşamalarının başarıyla tamamlanması sağlanmaktadır.

Veri derleme çalışması öncesinde hanehalklarına anketi tanıtan, amacını anlatan, uygulamanın nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi veren mektuplar gönderilmektedir.

Yukarı