Gelirle İlgili Tanımlar

Gelir
Faaliyet Gelirleri
Faaliyet dışı gelirler
İzafi kira
Nakdi Gelir
Ayni Gelir
Brüt Gelir
Net Gelir
Hanehalkı kullanılabilir net geliri
Yukarı