Sınıflamalar

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda aşağıdaki sınıflamalar kullanılmaktadır:

İktisadi faaliyet sınıflaması (NACE Rev.2): Çalışan fertlerin çalıştıkları işyerinin ana faaliyetinin kodlanmasında kullanılmaktadır.

01- Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
02- Madencilik ve Taşocakçılığı
03- İmalat Sanayi
04- Elektrik, Gaz, Buhar, Su ve Kanalizasyon
05- İnşaat
06- Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı
07- Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
08- Ulaştırma ve Depolama
09- Bilgi ve İletişim
10- Finans ve Sigorta Faaliyetleri
11- Gayrimenkul Faaliyetleri
12- Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
13- İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
14- Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik
15- Eğitim
16- İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
17- Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor18- Diğer Faaliyetler

Meslek sınıflaması (ISCO 08): Çalışan hanehalkı fertlerinin yaptıkları işle ilgili meslek gruplarının kodlanması için kullanılmaktadır.

1. Yöneticiler
2. Profesyonel meslek mensupları
3. Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
4. Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
5. Hizmet ve satış elemanları
6. Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar
7. Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar
8. Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları
9. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS, 1. Düzey)

Bölge kodlaması, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na (İBBS) uygun olarak yapılmaktadır.

TR1 İstanbul
TR2 Batı Marmara
TR3 Ege
TR4 Doğu Marmara
TR5 Batı Anadolu
TR6 Akdeniz
TR7 Orta Anadolu
TR8 Batı Karadeniz
TR9 Doğu Karadeniz
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRB Ortadoğu Anadolu
TRC Güneydoğu Anadolu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS, 2. Düzey)

TR10 (İstanbul)
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
TR31 (İzmir)
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
TR51 (Ankara)
TR52 (Konya, Karaman)
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
TR62 (Adana, Mersin)
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

Yukarı