Sözleşme

  • CD’de yer alan mikro veriler 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 13’de tanımlandığı şekilde çıkarılan ve 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik“ esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.
  • Bu CD’de yer alan mikro veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 14’de belirtildiği gibi, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilemez ve CD çoğaltılamaz.
  • CD’de yer alan mikro verinin kullanım esasları Veri Kılavuzu ile ilgili maddede belirtilmiştir.
  • CD’de yer alan veriler kullanılarak oluşturulan herhangi bir bilimsel yayında, Türkiye İstatistik Kurumu ve Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması kaynak olarak belirtilmek zorundadır.
  • CD’de yer alan veriler kullanılarak oluşturulan rapor, makale, yayın vb. çalışmaların bir kopyası, Türkiye İstatistik Kurumu Kütüphanesine de gönderilecektir.
  • CD'de yer alan veriler gelir dağılımı, göreli yoksulluk, yaşam koşulları ve sosyal dışlanma konularına yönelik bilimsel çalışmalar için kullanılacaktır. Söz konusu veriler kullanılırken; çalışmanın amacı, kapsamı ve güvenilir tahmin boyutu dikkate alınmalıdır.
Yukarı