Amaç

Gelir ve yaşam koşulları araştırması ile;

  • Ülkede gelir ne kadar eşit dağılıyor ve önceki yıllara göre ne tür değişiklik gösteriyor?
  • Ülkede ne kadar yoksul insan bulunuyor ve bunun bölgesel dağılımı nedir? Bunun önceki yıllara göre durumu nedir?
  • Kimler yoksul? Zaman itibariyle bir değişiklik söz konusu mu?
  • Yoksul ve zenginler arasındaki bu farklılık zamanla nasıl bir değişim gösteriyor?
  • Kişisel ve hanehalkı gelirleri nasıl bir değişim veya geçiş gösteriyor? Bu değişimin yönü karakteristikler ve koşullara bağlı olarak nasıl değişiyor, azalıyor mu, artıyor mu?
  • Gelirin sektörler, gelir türleri ve hanehalkı karakteristiklerine göre dağılımı nasıldır?
  • İnsanların yaşam koşullarında zaman içinde ne tür değişimler ve iyileşmeler oluyor? gibi sorulara cevap bulabilmek için her yıl düzenli olarak kesit veri,
  • Sürekli gelir yoksulluğu gibi göstergeleri hesaplamak ve zaman içinde net değişimleri ölçmek için de panel veri üretilmesi amaçlanmaktadır.
Yukarı