Sınıflamalar

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda aşağıdaki sınıflamalar kullanılmaktadır:

İktisadi faaliyet sınıflaması (NACE Rev.2): Çalışan fertlerin çalıştıkları işyerinin ana faaliyetinin kodlanmasında kullanılmaktadır.

01- Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
02- Madencilik ve Taşocakçılığı
03- İmalat Sanayi
04- Elektrik, Gaz, Buhar, Su ve Kanalizasyon
05- İnşaat
06- Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı
07- Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
08- Ulaştırma ve Depolama
09- Bilgi ve İletişim
10- Finans ve Sigorta Faaliyetleri
11- Gayrimenkul Faaliyetleri
12- Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
13- İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
14- Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik
15- Eğitim
16- İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
17- Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor18- Diğer Faaliyetler

Meslek sınıflaması (ISCO 08): Çalışan hanehalkı fertlerinin yaptıkları işle ilgili meslek gruplarının kodlanması için kullanılmaktadır.

1. Yöneticiler
2. Profesyonel meslek mensupları
3. Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
4. Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
5. Hizmet ve satış elemanları
6. Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar
7. Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar
8. Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları
9. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar


Eğitim Durumu Sınıflaması (ISCED 1997): 15 ve yukarı yaştaki fertlerin eğitim durumları hakkındaki bilgiler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED, 1997)'ye, (International Standard Classification of Education, ISCED) uygun olarak sınıflandırılmaktadır.

0. Okur-yazar olmayan
1. Okur-yazar olup, bir okul bitirmeyenler
2. İlkokul
3. Ortaokul, mesleki ortaokul ve ilköğretim
4. Genel lise
5. Mesleki veya teknik lise
6. Yüksekokul, fakülte ve üzeri

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS- 1. Düzey)

Bölge kodlaması, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na (İBBS) uygun olarak yapılmaktadır.

TR1- İstanbul
TR2- Batı Marmara
TR3- Ege
TR4- Doğu Marmara
TR5- Batı Anadolu
TR6- Akdeniz
TR7- Orta Anadolu
TR8- Batı Karadeniz
TR9- Doğu Karadeniz
TRA- Kuzeydoğu Anadolu
TRB- Ortadoğu Anadolu
TRC- Güneydoğu Anadolu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS- 2. Düzey)

TR10 İstanbul
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
TR22 Balıkesir, Çanakkale
TR31 İzmir
TR32 Aydın, Denizli, Muğla
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
TR51 Ankara
TR52 Konya, Karaman
TR61 Antalya, Isparta, Burdur
TR62 Adana, Mersin
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın
TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

Yukarı