Modül Anketler

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına her yıl modül bir soru kağıdı eklenerek yaşam koşullarına yönelik farklı bir konuda bilgi derlenmektedir. Bu bağlamda, 2013 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına, “refah” konulu bir modül soru kağıdı eklenmiş ve uygulanmıştır.

2013 modülünde yer alan sorular fert düzeyinde olmak üzere bir bölümde ele alınmıştır. Fert düzeyinde sorulan sorular için hanedeki 15 yaş ve üstü tüm hanehalkı fertleri ile yapılacak kişisel görüşme esas alınmıştır.

İlgili modül soru kağıdında yer alan konulardan bazıları şunlardır: Ferdin; genel yaşama, hanehalkının finansal durumuna, konuta, işe gidiş geliş süresine, yapmaktan hoşlandığı şeylere ayırdığı zamana ilişkin memnuniyeti, insanlarla ilişkiler konusundaki memnuniyeti, yaşanılan yerdeki yeşil alanlara / dinlenme alanlarına, yaşadığı çevrenin konumuna ilişkin memnuniyetine, yaptığı şeylerin kendisini ne ölçüde tatmin ettiğine, kendisini son 4 hafta içinde mutlu, gergin, huzursuz, sakin, huzurlu, depresif hissetmesine, kişisel konuları konuşabileceği kimsesinin olup olmadığına, yardım isteyebileceği kimsesinin olup olmadığına, insanların güvenilir olması ile ilgili düşüncelerine, yaşadığı bölgede kendisini ne kadar güvende hissettiğine, kişisel olarak politik sisteme, hukuk sistemine ve polis teşkilatına ne kadar güvendiğine ilişkin konulardır.

Yukarı