Yayın Dönemi ve Şekli


Araştırma sonuçlarından her yıl iki ayrı veri seti elde edilmesi ve yayınlanması amaçlanmaktadır. Bunlardan biri ilgili yıla ilişkin kesit anket sonuçları, diğeri ise uzun dönem (panel) anket sonuçlarıdır. Yıllık araştırma sonuçları "Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları" isimli haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Daha sonra her bir araştırmanın kesit sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir yayın hazırlanmaktadır. Araştırma sonuçları aşağıdaki şekillerde sunulmaktadır;

* Kesit veriye ilişkin ilk sonuçlar haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmaktadır,

* Her yıl kesit veri sonuçlarını içeren, kapsamlı çapraz tablo, açıklama ve grafikler basılı yayın şeklinde ve CD ortamında yayımlanmaktadır,

* Araştırmanın kesit ve panel ham veri setleri CD ortamında kullanıcılara sunulmaktadır.


Yukarı