Modül Anketler

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına her yıl modül bir soru kağıdı eklenerek yaşam koşullarına yönelik farklı bir konuda bilgi derlenmektedir. Bu bağlamda, 2012 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına, “konut koşulları” konulu bir modül soru kağıdı eklenmiş ve uygulanmıştır.

2012 modülünde yer alan sorular hanehalkı ve fert düzeyinde olmak üzere 2 bölümde ele alınmıştır. Hanehalkı düzeyinde sorulan sorular için hanehalkı sözcüsü ile yapılan görüşme esas alınırken, fert düzeyinde sorulan sorular için hanedeki 15 yaş ve üstü tüm hanehalkı fertleri ile yapılacak kişisel görüşme esas alınmıştır.

İlgili modül soru kağıdında yer alan konulardan bazıları şunlardır: Konut alanı yetersizliği, konutta faydalanılan alanın büyüklüğü, konuttaki elektrik ve su tesisatının yeterliliği, konutun ısıtma tesisatı ile donatılmış olması, kış aylarında konutun sıcak olması, yaz aylarında konutun serin olması, konut ile ilgili genel memnuniyet, hizmetlere erişim (bakkal, bankacılık, posta, toplu taşım araçlarına, temel sağlık hizmetlerine erişim, zorunlu eğitime erişim vb.), konut değişikliği, konut değişikliğinin temel nedenleri.

Yukarı