Hanehalkı ile İlgili Tanımlar

Hanehalkı
Kurumsal nüfus
Hanehalkı ferdi
Referans kişi
Kent
Kır
Yukarı