Eşdeğerlik Ölçeği

Eşdeğerlik ölçeği / eşdeğer hanehalkı geliri
Gelir dağılımı
Bireysel gelir dağılımı
Fonksiyonel gelir dağılımı
Ortalama gelir
Medyan gelir
Yukarı