Sınıflamalar

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda aşağıdaki sınıflamalar kullanılmaktadır:

İktisadi faaliyet sınıflaması (NACE, Rev 2): Çalışan fertlerin çalıştıkları işyerinin ana faaliyetinin kodlanmasında kullanılmaktadır.

01- Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
02- Madencilik ve Taşocakçılığı
03- İmalat Sanayi
04- Elektrik, Gaz, Buhar, Su ve Kanalizasyon
05- İnşaat
06- Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı
07- Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
08- Ulaştırma ve Depolama
09- Bilgi ve İletişim
10- Finans ve Sigorta Faaliyetleri
11- Gayrimenkul Faaliyetleri
12- Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
13- İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
14- Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik
15- Eğitim
16- İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
17- Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor
18- Diğer Faaliyetler

Meslek sınıflaması (ISCO, 08): Çalışan hanehalkı fertlerinin yaptıkları işle ilgili meslek gruplarının kodlanması için kullanılmaktadır.

1- Yöneticiler
2- Profesyonel meslek mensupları
3- Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
4- Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
5- Hizmet ve satış elemanları
6- Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar
7- Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar
8- Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları
9- Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

Eğitim Durumu Sınıflaması (ISCED, 1997): 15 ve yukarı yaştaki fertlerin eğitim durumları hakkındaki bilgiler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED, 1997)'ye, (International Standard Classification of Education, ISCED) uygun olarak sınıflandırılmaktadır.

0- Okur-yazar olmayan
1- Okur-yazar olup, bir okul bitirmeyenler
2- İlkokul
3-Ortaokul, mesleki ortaokul ve ilköğretim
4- Genel lise
5- Mesleki veya teknik lise
6- Yüksekokul, fakülte ve üzeri

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS- 1. Düzey)
Bölge kodlaması, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na (İBBS) uygun olarak yapılmaktadır. İBBS-1. Düzey Sınıflaması:

TR1- İstanbul
TR2- Batı Marmara
TR3- Ege
TR4- Doğu Marmara
TR5- Batı Anadolu
TR6- Akdeniz
TR7- Orta Anadolu
TR8- Batı Karadeniz
TR9- Doğu Karadeniz
TRA- Kuzeydoğu Anadolu
TRB- Ortadoğu Anadolu
TRC- Güneydoğu Anadolu

Yukarı