Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda aşağıdaki sınıflamalar kullanılmaktadır:

İktisadi faaliyet sınıflaması (NACE, Rev 2)

Çalışan fertlerin çalıştıkları işyerinin ana faaliyetinin kodlanmasında kullanılmaktadır.

01- Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
02- Madencilik ve Taşocakçılığı
03- İmalat Sanayi
04- Elektrik, Gaz, Buhar, Su ve Kanalizasyon
05- İnşaat
06- Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı
07- Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
08- Ulaştırma ve Depolama
09- Bilgi ve İletişim
10- Finans ve Sigorta Faaliyetleri
11- Gayrimenkul Faaliyetleri
12- Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
13- İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
14- Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik
15- Eğitim
16- İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
17- Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor18- Diğer Faaliyetler

Meslek sınıflaması (ISCO, 1988)

01- Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler
02- Profesyonel meslek mensupları
03- Yardımcı profesyonel meslek mensupları
04- Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar
05- Hizmet ve satış elemanları
06- Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
07- Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar
08- Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları
09- Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

Eğitim Durumu Sınıflaması (ISCED, 1997)

15 ve yukarı yaştaki fertlerin eğitim durumları hakkındaki bilgiler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED, 1997)'ye, (International Standard Classification of Education, ISCED) uygun olarak sınıflandırılmaktadır.
01- Okur-yazar olmayan Okur-yazar olup, bir okul bitirmeyenler
02- İlkokul
03- Ortaokul, mesleki ortaokul ve ilköğretim
04- Genel lise
05- Mesleki veya teknik lise
06- Yüksekokul, fakülte ve üzeri

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS-1)

Bölge kodlaması, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na (İBBS) uygun olarak yapılmaktadır. İBBS-1. Düzey Sınıflaması:
TR1- İstanbul
TR2- Batı Marmara
TR3- Ege
TR4- Doğu Marmara
TR5- Batı Anadolu
TR6- Akdeniz
TR7- Orta Anadolu
TR8- Batı Karadeniz
TR9- Doğu Karadeniz
TRA- Kuzeydoğu Anadolu
TRB- Ortadoğu Anadolu
TRC- Güneydoğu Anadolu

Yukarı