Hanehalkı kayıt formu

Anket başlangıcında doldurulan formda, kısaca, hanehalkının adresine ulaşım durumu, hanehalkının ve anketin durumu tespit edilmektedir. Ayrıca ilk uygulamadan sonra, panel anket kapsamındaki hanehalklarının taşınmaları durumunda izleme formu doldurulmasına ilişkin şartlar belirlenmektedir.

Fert kayıt formu

Hanehalkı fertlerinin temel demografik özellikleri, panel anket kapsamındaki fertlerin hanehalkı üyelik durumlarındaki değişimler, ayrılma nedenleri, tarihi vb. bilgiler ile haneye yeni katılan fertler tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Hanehalkı ve fert izleme formu

Panel anket uygulaması kapsamındaki hanehalklarının taşınmış olmaları veya örnek fertlerin hanehalkından ayrılarak başka bir haneye geçmiş olmaları veya yeni bir hanehalkı oluşturmaları durumunda izlenmeleri gerekmektedir. Hanehalkı ve fert izleme formları ile yeni adres tespiti yapılmaya ve iletişim bilgilerine ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Hanehalkı soru formu

Oturulan konutun tipi, mülkiyet durumu, konuta ilişkin bilgiler (oda sayısı, faydalanılan alan, ısınma sistemi, konut kolaylıkları, sahip olunan eşyalar vb.), konut ve çevre problemleri, borç durumları, kira ödemesi, konut masrafları, hanehalkının genel ekonomik ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilme durumu, hanehalkı düzeyinde elde edilen gelirler sorgulanmaktadır.

Fert soru formu

Hanehalkındaki 15 ve daha yukarı yaştaki fertlerin eğitim, sağlık, istihdam ve medeni durumları, çalışma tarihi, referans yılda elde ettikleri gelirler vb. sorgulanmaktadır.

Modül anket soru formu

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına her yıl modül bir soru kağıdı eklenerek yaşam koşullarına yönelik farklı bir konuda bilgi derlenmektedir. Bu bağlamda, 2011 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına, “Dezavantajların kuşaklararası aktarımı” konulu bir modül soru kağıdı eklenmiş ve uygulanmıştır. Bu modül soru kağıdı 25-59 yaş arasındaki tüm hanehalkı fertlerine uygulanmış; fertlerin 14 yaş civarında iken anne ve babalarının durumlarına ait sorular yanında o yaşlarda yaşadıkları hanehalklarına ilişkin bilgiler derlenmiştir. Amaç, insanların bulundukları durumlara veya yaşam şartlarına anne/baba veya yaşadığı hanehalkının etkisini ölçmektir.

Yukarı