Veri Seti


Veri seti, tüm yazılımlarda ortak kullanılabilecek olan .csv formatında verilmiştir.


GMEA_Mikroveri 2010 [3885 KB]

Yukarı