Tarihçe

Girişimlerde çalışanlara sağlanan mesleki eğitime ilişkin bilgilerin elde edilmesine yönelik ilk çalışma 1994 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesi tarafından, Avrupa Topluluğu mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik eylem planının bir parçası olarak yapılmıştır. Mesleki eğitime yönelik artan bilgi talebine bağlı olarak bu araştırmanın ikincisi 2000, üçüncüsü 2006 yılında AB düzeyinde uygulanmıştır.

Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) metodolojisine uygun olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilk defa 2008 yılında referans yılı 2007 alınarak ve ikinci kez 2011 yılında 2010 yılı referans alınarak  gerçekleştirilmiştir.

 

Yukarı