Tanım ve Kavramlar

Mesleki eğitim: Çalışanların yeni yetenek kazanması, yeteneklerini geliştirmesi amaçları ile önceden planlanmış, belirli bir öğrenme amacı olan ve tamamen ya da kısmen girişim tarafından masrafları karşılanan eğitim faaliyetlerinin tamamıdır.

Mesleki eğitim kursları: Mesleki eğitim kursları tamamen faal çalışma ortamından ayrı bir yerde (sınıf ortamında veya eğitim merkezinde) belli bir öğrenme amacına dayalı olarak gerçekleştirilmelidir. Eğitim faaliyetinin süresi, yeri ve içeriği eğitici veya eğitim merkezi tarafından önceden dikkatle planlanmış olmalıdır. Eğitim faaliyetinin içeriği kursiyer grupları için tasarlanmalıdır.

Mesleki eğitimin diğer şekilleri: Mesleki eğitim faaliyeti olarak değerlendirilen fakat mesleki eğitim kurslarından süre ve devamlılık açısından ayrılan ve temel amacı eğitim olan öğrenme şekilleridir. İşbaşında rehberli eğitim, rotasyon, yer değiştirme ve çalışma ziyaretleri, öğrenme ve kalite çemberleri, öz yönelimli öğrenme ile konferans, ticaret fuarları, atölye çalışmaları ve sertifikasız seminerler bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Yukarı