Soru Kağıdı


Girişimlerin çalışanlarına yönelik verdiği mesleki eğitim hakkında ayrıntılı bilgi derlemek amacı ile yağılan bu araştırma aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:


Girişimin unvan, adres ve ürün bilgileri (tüm girişimler)

Girişim hakkında genel bilgiler (tüm girişimler)

Mesleki eğitim stratejileri (tüm girişimler)

Girişimlerde mesleki eğitimin özellikleri (tüm girişimler)

Girişimlerde mesleki eğitim kursları, katılımcılar, konuları, sağlayıcıları ve maliyeti (eğitim sağlayan girişimler)

Kalite ve sonuçlar (eğitim sağlayan girişimler)

Mesleki eğitim sağlanmasını engelleyici faktörler (Eğitim sağlayan girişimler)

Mesleki eğitim sağlamama nedenleri (Eğitim sağlamayan girişimler)

Mesleğe hazırlık eğitimi (tüm girişimler)

Yukarı