Kapsam

Untitled Document

Coğrafi kapsam: Coğrafi kapsam olarak  nüfus büyüklüklerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan  tüm yerleşim yerleri kapsama dahil edilmiştir.

Sektörel kapsam: Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2) esas olmak üzere aşağıda yer alan sektörler Araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır.

B05-B09

Madencilik ve taşocakçılığı

C10-C12

Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı

C13-C15

Tekstil ürünleri, giyim eşyaları ve deri ve ilgili ürünlerin imalatı

C16+C31-C32

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, mobilya imalatı ve diğer imalatlar

C17-C18

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

C19-C23 

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri, kimyasallar ve ürünleri, temel eczacılık ürünleri ve ilişkin malzemeler, kauçuk ve plastik ürünleri ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

C24-C25

Ana metal sanayii ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı-

C26-C28+C33

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin, elektrikli teçhizatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, kurulumu ve onarımı

C29-C30

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) ve diğer ulaşım araçlarının imalatı 

D-E

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri

F

İnşaat

G45

Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı

G46

Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

G47

Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

H

Ulaşım ve Depolama

I

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

J

Bilgi ve İletişim

K64-K65

Finansal hizmet faliyetleri faaliyetleri, zorunlu sosyal güvenlik hariç sigorta, reasürans ve emeklilik fonları 

K66

Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler

L+M+N+R+S

Gayrimenkul faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ve diğer hizmet faaliyetleri

Kapsanan kitle: Sektörel kapsam dahilinde, 10 ve daha fazla çalışana sahip girişimler araştırma kapsamını oluşturmaktadır.

Yukarı