Amaç

Türkiye İstatistik Kurumu, Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması ile girişimlerin çalışanlarına yönelik verdiği mesleki eğitim hakkında ayrıntılı bilgiyi derleyip kamuoyuna sunmayı amaçlamıştır.

Bu araştırmanın temel amacı; girişimin genel yapısı, girişim tarafından verilen mesleki eğitim kursları, verilen mesleki eğitim kursları hakkında ayrıntılı bilgi (kursların süresi, eğitim alanı vb.), girişimin eğitim politikası, mesleki eğitim sağlamayan girişimlerde eğitim vermeme nedenleri, mesleğe hazırlık eğitimine yönelik bilgileri derlemektir.

Yukarı