Veri Kılavuzu


CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak, mikro veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebilir. Mikro veri setinde yer alan değişkenler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “Kayıt Deseni” başlığı altında yer alan bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Bu CD’de girişimlere ilişkin “2010 yılı Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması”na ait mikroveri seti yer almaktadır


Bölümler:

*
Girişim hakkında temel bilgiler

* Mesleki eğitim stratejileri

* Mesleki eğitimin özellikleri

* Mesleki eğitim kursları, katılımcılar

* Kalite ve sonuçlar

* Mesleki eğitim sağlanmasını engelleyici faktörler

* Mesleki eğitim faaliyeti sağlanama nedenleri

* Mesleğe hazırlık eğitimi

Yukarı