Veri Seti

Veri seti, tüm istatistiksel paket programlarda kullanılabilen bir dosya türü olan CSV formatında oluşturulmuştur. Bu formatta her bir sütunun belirlenmesinde “Ayıraç” (Delimiter) olarak virgül (,) kullanılmıştır. Veri seti, paket programlara aktarılırken “Dosya” (File) menüsü altından “Aç” (Open) veya “Verileri İçe Aktar” (Import) alt menüleri kullanılabilir.


“ISSEKTOR_ADRES_2016” MIKROVERI [1.077 KB]

“ISSEKTOR_GELIR_2016” MIKROVERI [404 KB]

“ISSEKTOR_HARCAMA_2016” MIKROVERI [522 KB]

“ISSEKTOR_ISTIHDAM_2016” MIKROVERI [3.695 KB]

“ISSEKTOR_PERSONEL_ODEME_2016” MIKROVERI [368 KB]

Yukarı